Subaru Eyesight toimii toisena silmäparina ja tuo turvallisuutta

 

 eyesight 3

 

Kokonaisvaltainen turvallisuutta edistävä tekniikka on tärkeää Subarulle. Oleellinen osa tätä on peräänajojen estäminen, ja pyrimmekin varmistamaan, että onnettomuudet voidaan välttää. Tästä syystä olemme kehittäneet huippuluokkaisen EyeSight-kamerajärjestelmän. EyeSight-järjestelmän kamerat tarkkailevat tietä toisen silmäparin tavoin. Järjestelmän kaksi erinomaisella kuvantunnistuksella varustettua stereokameraa kuvaavat kolmiulotteista värikuvaa lähes yhtä tarkasti kuin ihmissilmä. Kahden kameran kuvien avulla muotoja, nopeuksia ja etäisyyksiä havainnoiva järjestelmä tunnistaa autojen lisäksi moottoripyörät, polkupyörät ja jalankulkijat. Kun järjestelmä havaitsee mahdollisen vaaran, se varoittaa kuljettajaa ja myös jarruttaa tarvittaessa onnettomuuden välttämiseksi. Ajoturvallisuutta tehostava EyeSight-järjestelmä avustaa kuljettajaa ympäristön tarkkailemisessa ja parantaa turvallisuuden tunnetta ajettaessa.

EyeSight-järjestelmä hyödyntää kahdenlaista tekniikkaa: kuljettajaa avustava tekniikka auttaa kuljettajaa tarkkailemaan tietä ja onnettomuuksia ehkäisevä tekniikka pyrkii estämään onnettomuuksien tapahtumista.

 

Ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin

Toisin kuin perinteinen vakionopeudensäädin, EyeSight-järjestelmä ei ainoastaan ylläpidä kuljettajan asettamaa nopeutta. Kun järjestelmä havaitsee, että edessä on auto, ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin säätää nopeutta, etäisyyttä ja nopeuseroa tarkkailemalla, että välimatka edessä olevaan autoon pysyy asetettuna. Järjestelmä säätää moottoria, vaihteistoa ja jarruja, jotta nopeus pysyy liikennevirtaan sopivana välillä 0 km/h–180 km/h. Moottoriteille, valtateille ja vastaavan tyyppisille teille suunniteltu ajotilanteeseen mukautuva vakionopeudensäädin havaitsee edellä olevan auton ja sen jarruvalot ja auttaa säilyttämään nopeuden liikennevirran mukaisena helpottaen pitkän matkan ajoa.

 

eyesight 1

 

Kaistavahti/Vireystilavahti

Jos kuljettajan tarkkaavaisuus herpaantuu, ja auto on vaarassa ajautua pois kaistalta, vireystilavahti varoittaa äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla. Vireystilavahti aktivoituu nopeuden ollessa 60 km/h tai enemmän. Jos auto ajautuu kaistan reunaan, suuntavilkku ei ole päällä ja auto on vaarassa joutua pois kaistalta, kaistavahti varoittaa äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla, nopeuden ollessa 50 km/h tai enemmän.

 eyesight 2

Etuauton liikkeellelähtö huomautus

Kun auto on paikallaan pysähtyneessä liikennevirrassa ja EyeSight-järjestelmä havaitsee, että edessä oleva auto lähtee liikkeelle, etuauton liikkeellelähtö huomatutus kehottaa kuljettajaa lähtemään liikkeelle äänimerkin ja vilkkuvan merkkivalon avulla.

 

Peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto

Kun järjestelmä havaitsee kolarivaaran auton tai muun edessä olevan kohteen kanssa, peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja mittariston merkkivalolla. Jos kuljettaja ei tästä huolimatta toimi kolarin estämiseksi, järjestelmä käyttää jarruja automaattisesti törmäyksen voiman vähentämiseksi tai mahdollisuuksien mukaan törmäyksen estämiseksi. Jos kuljettaja pyrkii estämään törmäyksen, peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto avustaa kuljettajaa.*3

eyesight 3

 

Esteettömän lähdön valvonta

Kun EyeSight-järjestelmä havaitsee edessä olevan esteen kuljettajan lähtiessä liikkeelle eteenpäin peruuttamisen sijaan, esteettömän lähdön valvonta varoittaa esteestä lyhyillä äänimerkeillä, vilkkuvalla merkkivalolla ja vähentää moottorin tehoa peräänajon välttämiseksi.

 

eyesight 4

 

 

  • *1 EyeSight-järjestelmä on ajoa tukeva järjestelmä, joka ei välttämättä toimi optimaalisesti kaikissa ajo-olosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa ajamisen turvallisuudesta ja liikennesääntöjen noudattamisesta. Järjestelmän tehokkuus riippuu useista tekijöistä, kuten auton huollosta, sääolosuhteista ja tien kunnosta. Katso tarkemmat tiedot EyeSight-järjestelmän toiminnasta ja toimintaa koskevista rajoituksista omistajan oppaasta.
  • *2 Koska EyeSight-järjestelmä pystyy havaitsemaan ainoastaan sellaiset kohteet, joiden korkeus maanpinnasta on enemmän kuin yksi metri, järjestelmä ei pysty havaitsemaan alle metrin pituisia lapsia. Tietyt olosuhteet voivat rajoittaa järjestelmän toimintaa.
  • *3 Peräänajoa estävä hätäjarrutoiminto ei mahdollisesti toimi kaikissa tilanteissa. Kohteen nopeuserosta, korkeudesta ja muista seikoista johtuen EyeSight-järjestelmä ei välttämättä pysty toimimaan optimaalisesti kaikissa tilanteissa.